Velkommen

MARKOM2020 er et utviklingsprosjekt for maritim kompetanse som ble etablert av Kunnskapsdepartmentet i samarbeid med Handel og næringsdepartementet i 2011.

Hovedmålsettingen er å løfte utdanningen til et høyere og mer spesialisert nivå, samt å levere utdanning i verdensklasse.

Prosjektet omfatter NTNU i Ålesund, Høgskolen Stord/ Haugesund, Høgskolen i Sørøst-Norge samt Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. De maritime fagskolene har siden 2013 vært integrert gjennom delprosjektet MARFAG2020.

Omfattende prosjekt

MARKOM2020 er et omfattende prosjekt med mange løpende tiltak.

Delmål oppnådd

To masterutdanninger er godt etablert, kompetansen innen utdanningene er betydelig hevet og arbeidet med å gi Norge en ny forskerutdanning innen ”nautiske operasjoner” er godt i gang.