Hovedmål

1:

Høy kvalitet i utdanningen og riktig kompetanse blant fagpersonalet gir studenter de beste mulighetene for å lykkes i studiene.
Våre strategiegiske handlinger for å nå dette hovedmålet

2:

De maritime fagskolene, myndigheter, næringsliv og høyere utdanning samspiller både nasjonalt og regionalt for å utvikle utdanningen til å fylle samfunnets og næringslivets behov og interesser.
Våre strategiske handlinger for å nå dette hovedmålet

3:

De maritime fagskolene anerkjennes for et attraktivt utdanningsvalg.
Våre strategiske handlinger for å nå dette hovedmålet

4:

Fra fagskole til bachelor, et helhetlig og næringslivtilpasset studieløp med integrert praksis (fellesmål med MARKOM2020).
Vår strategiske handlinger for å nå dette hovedmålet