Hovedmål

1:

Nasjonal forskerutdanning som leverer ledende spisskompetanse til næring og utdanning.
Våre strategiske handlinger for å nå dette hovedmålet

2:

Maritime masterutdanninger skal levere relevante og internasjonalt konkurransedyktige kandidater til næring og forskerutdanning.
Våre strategiske handlinger for å nå dette hovedmålet

3:

Maritim bachelorutdanning er attraktiv, fremtidsrettet og går ut over STCW konvensjonens minimumsnivå. Målet er å opprette et senter for fremragende utdanning (SFU) for maritim profesjonsutdanning.
Vår strategi for å nå dette hovedmålet

4:

Studieløpet fra fagskole til bachelor er helhetlig og næringslivtilpasset med mulighet for integrert praksis (fellesmål med MARFAG2020).
Våre strategiske handlinger for å nå dette hovedmålet

5:

Maritimt personell i fremvoksende og fremtidsrettede næringer har ledende utdanningstilbud som bidrar til å underbygge et grønt skifte og bruk av havrommet.
Våre strategiske handlinger for å nå dette hovedmålet