Pågående tiltak

Utvikling masterfag i Navigation Systems – Dagfinn Husjord (UIT)

Utvikling av mastergradsfag TEK- 3014 Navigation Systems. UiT starter høsten 2016 et mastergradskurs i navigation systemer. Kurset bygger på Bachelorfaget Navigasjonsinstumenter.
Kort om kursets innhold: Basic radio technology, Sensors and reference-systems, Underwater navigation and positioning, Inertial navigation system, Integrated sensors, Dynamic Positioning og Safe navigation.

Workshops on Training and Assessment.  Salman  Nazir (HSN)

Workshops to develop and specify academic content in for a national maritime PhD education. Additional aim is to improve the visibility of HBV/MTDI, increased academic and industrial collaboraiton and to reach at forefront of research in Training and Assessment.

Designing adequate Training methods and capatalizing effectively the existing training facilities is a challenge faced by maritime industry. Moreover, evaluation and assessment of training methods is emerging topic, which potentially can challenge the existing training pshilosophy. The proposed workshops will include:

– Experts of Training: Leadings scientists (national and international) in the subject area will be invited from academia and industry
– Experts of Performance Asssessment: Leadings scientists (national and international) in the subject area will be invited from academia and industry
– Industry collaborators (Kongsberg Maritime Simulation KM GCS, Maersk Training, BW Fleet Management, BW Gas AS, and others)

Fullskala Beredskapsøvelser – Tron Resnes (NTNU-Ålesund)

Rederi er pålagt iht. ISM koden å utføre/dokumentere at de kan håndtere ulykker og hendelser som kan defineres som nødsituasjoner. Hensikten med dette tiltaket er at rederi og maritime studenter kan trene på slike situasjoner ved bruk av maritime simulatorer. Leveransen i tiltaket skal bestå av et øvelseshefte/kursopplegg som enkelt kan tas i bruk av alle de maritime høgskolene i Norge slik at rederi/studenter kan øve på slike beredskapssituasjoner og samtidig dokumentere at ISM koden og dens krav er oppfylt.

Maritim arktiske operasjoner – Bjørn-Morten Batalden (UIT)

UiT har som sin spesialisering «Arktis og nordområdene» (Prosjekthåndbok for MARKOM2020, Rev 20. nov 2013). Polar koden ble adaptert av den Internasjonale Maritime Organisasjon (IMO) i 2014, og setter tekniske krav til fartøy og vage kompetansekrav til personell som skal operere i Arktis. Polar koden representerer et minimumskrav på lik linje med STCW. Som en ledende maritim nasjon bør Norge ta rollen med å utarbeide operative ekspertise utover minimum. Dette innbefatter teknisk kunnskap for å kunne opererer trygt og effektivt, herunder stabilitet. Det finnes forholdsvis lite formalisert kunnskap om maritime operasjoner i Arktis og det er et behov for å bygge fagkunnskap. Prosjektet er tenkt videreført i 2017 og 2018 der målet er å gjennomføre bachelor valgfag i «maritime operasjoner i Arktis», samt etablere et fjerde semester som kvalifiserer til opptak på MSc spesialisering i nautikk ved UiT. En del av kurset vil være nettbasert for å spare reisekostnader. En ønsker å gjennomføre en del av utdanningen ombord i det nye isgående forskningsfartøyet Kronprins Haakon.

Forskning: AIS og maritim transport – Halvor Schøyen (HSN)

Measurement of ship movements (speed over ground, SOG, automatic identification system, AIS) linked to ocean currents and ship transport work.

Objective:
HIÅ, HBV, HSH and UIT will have a PhD program in Nautical operations, and both HIÅ and HBV university colleges have several master and bachelor programs with focus or applications in maritime operations. In addition, HiÅ (with GCE Blue Maritime) is offering an intensive big data (Wang et al, 2015) course to maritime industry. This project will enhance the knowledge and competences for both the teachers and students in all these programs and courses as well as strenghten the level of collaboration between scientific staff at HBV/HSN and HIÅ/NTNU .

AIS provides data (Hjelmervik & Schøyen, 2015) to monitor ship movements, both coasting and now also ocean-going ships. Norway has AIS satellite aissat-1 in orbit since 2010 and AISSat-2 since 2014, providing the ability to track ship traffic worldwide. This study will compare the ship movements for a variety of vessels within one to two different market segments, and which sail within and between geographic areas of the world, and studying – for a specific time interval – how conditions like geography, harbor conditions, waters, streams, drifstoffforbruk (SEEMP ) and capacity utilisation (cargo load ) is related to the real speed (SOG).

Research method is an exploratory multi-case study of the use of both qualitative and quantifiable data (AIS) data. The findings will be presented in English in an international peer reviewed journal, the DBH level 1 or 2. 1.2 master thesis may be included in the study, and can be comprised of fieldwork aboard. The study will provide increased knowledge in “Green shipping” and “Digital ship”.