En samarbeidsarena

De samarbeidende institusjonene jobber for å styrke den maritime profesjonsutdanningen. SAK modellen benyttes som et bærende prinsipp i arbeidet.

Fagmiljøer som kompletterer og styrker hverandre

Institusjonene skaper varige samarbeidsarenaer omkring basis i utdanningene slik at fagmiljøene kompletterer og styrker hverandre. Institusjonene blir enige om å fordele arbeidet hvor resultatene, når de foreligger, deles og nyttiggjøres av hver institusjon.

Øker rekrutteringen og løfter utdanningsnivået

Masterutdanninger planlegges i fellesskap og konsentreres ved den institusjonen som har de beste forutsetningene for å tilby utdanningen. Alle deler en felles ambisjon om å øke rekrutteringen til maritime utdanninger og løfte den norske profesjonsutdanningen til et høyere og mer spesialisert nivå. Prosjektet inkluderer også fagskolene gjennom et eget delprosjekt.

Alle vil tjene på å etablere gode overgangsordninger fra videregående opplæring, fagskoleutdanning (sertifikatutdanning) til maritim høyere profesjonsutdanning på bachelor nivå.