Visjon og overordnet mål

Norge er en ledende sjøfartsnasjon. Teknologiutviklingen går raskt med stadig mer komplekse konstruksjoner, systemer og operasjoner i skipsfarten.

Overgå næringens og myndighetenes krav

For å beholde posisjonen skal Norge gjennom MARKOM2020 arbeide for at landet har en maritim profesjonsutdanning som overgår næringens og myndighetenes krav til operativ kompetanse.

Samordne og koordinere regionene

MARKOM2020 vil samordnede og koordinere regionene for å sikre attraktiv og konkurransedyktig maritim profesjonsutdanning med optimal utnyttelse av fagmiljøer.

Fremme forskningsbasert nyskapning

Prosjektet arbeider for at Norge skal bli de fremste på forskningsbasert nyskapning innenfor spesialiseringene i maritime operasjoner. Finansieringen av studie- og forskningsprogrammene må støtte opp under satsningen. Det betyr at rammebetingelsene for maritim profesjonsutdanning i Norge må bedres og legges på et bærekraftig nivå.

Den maritime næringen må utdanning alltid være relevant, framtidsrettet, ha høy kvalitet og møte aktuelt kompetansebehov.