MARKOM2020 er et utviklingsprosjekt for å heve kvaliteten i maritim utdanning i Norge med et politisk mål om å styrke kompetansen til norske sjøfolk (MarKom) slik at Norge fortsetter å være en av verdens fremste sjøfartsnasjoner også i fremtiden.

MARKOM2020 ble etablert i 2011 og går etter planen fram til og med år 2020. Samarbeidsinstitusjonene i MARKOM2020 er Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet. De maritime fagskolene kom med i samarbeidet i 2012.