"Verdensledende maritim kompetanse for norske sjøfolk"

MARKOM2020 har vært det viktigste prosjektet for å utvikle og kvalitetsheve maritim kompetanse i snart ti år. Prosjektet når sine mål. Kvaliteten på maritim utdanning er vesentlig hevet. Men verden er i stadig raskere endring.

Norge er en havnasjon med verdens nest lengste kystlinje. Havarealet er seks ganger størrelsen av fastlandet vårt. Herfra henter Norge 70% av eksportinntektene i dag.

Norge er fremst i verden på maritim teknologi. Den skaper både nye muligheter og store endringer. Tradisjonelle arbeidsoppgaver både ombord og på land er nå inne i et skifte. Å følge en stadig økende endringstakt er utfordrende for arbeidstakerne. De som allerede er i jobb trenger ny oppdatert 
kompetanse. Nyutdannede forventes alltid å ha kunnskap og ferdigheter som fyller næringslivets behov. Utdanningsinstitusjonene forsøker etter beste evne å følge med og tilfredsstille forventningene. Målet er at Norge alltid skal  være best kvalifisert og rustet på en stadig mer utfordrende internasjonal konkurransearena.