Elementor #101

Om prosjektet

MARKOM2020 ble etablert av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet i 2011. Målsettingen er å løfte utdanningen fra fagskole til et høyere og mer spesialisert nivå. Fire høyere utdanningsinstitusjoner har slått sammen sine maritime fagmiljøer for å utvikle en utdanning som vil gi sjøfolk etterspurt spisskompetanse. MARKOM2020 har i prosjektperioden oppnådd mange gode og viktige resultater.

MARKOM2020 er en del av regjeringens havstrategi Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid. I 2020 kommer en ny maritim stortingsmelding som skal bidra til at Norge fortsetter å være en ledende maritim nasjon. Her har MARKOM2020 og Universitetet i Sørøst-Norge gitt innspill.

Vi trenger med andre ord en ny satsing etter MARKOM2020 der både de fire høyere utdanningsinstitusjonene som tilbyr høyere maritim utdanning, og fagskolene – gjennom tett samarbeid med næringen – videreutvikler en helhetlig nasjonal verdensledende maritim profesjonsutdanning.MARKOM2020 ble etablert av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet i 2011. Målsettingen er å løfte utdanningen fra fagskole til et høyere og mer spesialisert nivå. Fire høyere utdanningsinstitusjoner har slått sammen sine maritime fagmiljøer for å utvikle en utdanning som vil gi sjøfolk etterspurt spisskompetanse. MARKOM2020 har i prosjektperioden oppnådd mange gode og viktige resultater.

MARKOM2020 er en del av regjeringens havstrategi Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid. I 2020 kommer en ny maritim stortingsmelding som skal bidra til at Norge fortsetter å være en ledende maritim nasjon. Her har MARKOM2020 og Universitetet i Sørøst-Norge gitt innspill.

Vi trenger med andre ord en ny satsing etter MARKOM2020 der både de fire høyere utdanningsinstitusjonene som tilbyr høyere maritim utdanning, og fagskolene – gjennom tett samarbeid med næringen – videreutvikler en helhetlig nasjonal verdensledende maritim profesjonsutdanning.