Doktorgrad på menneskelige faktorer til sjøs

Doktorgrad på menneskelige faktorer til sjøs

Jørgen Ernstsen (29) er den første doktorgradskandidaten ved USN som skal disputerer på programmet i nautiske operasjoner.

Jørgen hadde tatt en mastergrad i psykologi før han startet på doktorgraden i nautiske operasjoner. Etter fire intense år som stipendiat ved USN forsvarer han nå graden philosophia doctor (ph.d.) – digitalt – mandag 20. april.

I doktorgradsarbeidet har han tatt for seg måling av prestasjonen til operatører i krevende maritime operasjoner, der målet har vært å redusere subjektive vurderinger.

– Forskning og granskningsrapporter peker på menneskelig svikt som en av årsakene til ulykker og nesten-ulykker. Maritime ulykker kan være ekstremt kostbare for samfunnet, både med tanke på menneskeliv, økonomi og miljømessige innvirkninger. Jeg har forsket på et tidsaktuelt område med en reell og anvendt innvirkning på nautiske operasjoner, sier Jørgen Ernstsen.

Doktorgraden i nautiske operasjoner er en fellesgrad der fire høyere utdanningsinstitusjoner har gått sammen om å tilby én doktorgradsutdanning (ph.d.). Disse fire institusjonene er Universitetet i Sørøst-Norge (HSN), NTNU Ålesund, UiT Norges Arktiske Universitet og Høgskulen på Vestlandet.

– Føler man er med på noe stort

Samarbeidet er et resultat av utviklingsprosjektet MARKOM2020, som de fire utdanningsinstitusjonene står bak.

22 stipendiater er i dag knyttet til doktorgradsprogrammet og er fordelt på de ulike institusjonene. Alle stipendiatene har truffet hverandre på årlige samlinger, og det har Ernstsen satt stor pris på. 

Odd Sveinung Hareide fra NTNU, var den første som disputerte til doktorgraden i nautiske operasjoner. Ernstsen er andremann ut, og USNs første kandidat til å disputere.

– Jeg føler meg som et produkt av MARKOM. Som doktorgradsstudent på nautiske operasjoner har jeg fått vært med i front av maritime prosjekter i Norge og siden Norge er ledende i verden innen maritim næring, så føler man at man er med på noe stort. At vi også har fått tildelt et Senter for fremragende utdanning, viser at vi er ledende på dette.

Doktorgradsprogrammet i nautiske operasjoner består av nautikk og ulike perspektiver på maritime operasjoner. Jørgen har i dag jobb på Safetec Nordic og får brukt sin doktorgrad som er en anvendt doktorgrad, der han forsker på noe som skal anvendes.

– Min doktorgrad har vært innenfor maritim utdanning og trening. Teorien, metodene og verktørene man bruker i forskningen er relevant for skipsfarts-næringen som jeg jobber for. Kunnskapen jeg har lært er også viktig med tanke på de nye teknologiske utfordringene som skipsfarten vil møte.

Klar for arbeidslivet

Som en del av doktorgradsarbeidet har Ernstsen tilhørt forskergruppen TARG.  Forskningsgruppen samarbeider med industrien, universiteter nasjonalt og internasjonalt.

Planen var at Jørgen skulle disputere torsdag 2. april. På grunn av korona-situasjonen så har disputasen blitt utsatt til 20. april.

– Det blir en digital disputas på meg, så disputasmiddagen får heller komme på et senere tidspunkt, når situasjonen tillater det. Jeg er veldig klar til å bli ferdig nå og jobbe masse.

Hvor tror du at du er om 10 år?
– Om ti år hadde det vært kult å lede et EU-prosjekt om fremtidens shipping. Jeg har lyst til å gi tilbake til samfunnet etter alt jeg har lært med 9 år med høyere utdanning.

Av: Ingvild Gjone Sildnes, Universitetet i Sørøst-Norge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *