Styrket satsingsområde sjøsikkerhet gjennom MARKOM2020

Styrket satsingsområde sjøsikkerhet gjennom MARKOM2020

– Forskningen som har blitt gjort mulig gjennom MARKOM2020 har styrket kunnskapsgrunnlaget for maritim næring nasjonalt og internasjonalt, og har bidratt til å gjøre maritim næring og maritime operasjoner tryggere og mer effektive, sier Johanne Marie Trovåg, instituttleder ved Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet (HVL).

– I tillegg har MARKOM2020 gitt oss ved HVL mulighet til å heve kompetansen til våre egne ansatte, samt at vi har kunnet jobbe med viktige utviklingsprosjekter som styrker både maritim utdanning og maritim næring.

Herunder hører også ettertraktet pensumutvikling for høyere utdanning, og boken «Managing Maritime Safety» er et godt eksempel. Helle Asgjerd Oltedal, professor i maritim sikkerhet ved HVL, har vært ledende redaktør for boken og husker godt hvordan samarbeidsprosjektet startet:

– Vi hadde behov for en oppdatert lærebok i maritim sikkerhetsledelse. Med hjelp av MARKOM2020-midler kunne vi sette i gang med vårt eget bokprosjekt, som vi kom i mål med i januar 2018. Da ble boken publisert ved det anerkjente forlaget Routledge.

Boken har åtte kapittel og innholdet er tett opp til forskningsfronten. Den strekker linjene tilbake i tid, og tar opp det siste nye som rører seg i næringen både inn mot digitalisering og autonome skip.

– Det er viktig å ta forskningen tilbake til studentene og næringen som er rundt oss. Denne boken skal gi kunnskap om maritim sikkerhetsstyring i sin helhet, og inkluderer teoretiske, historiske, forsknings-, drifts- og designperspektiver, forteller Oltedal.

I dag er boken pensum i doktorgradsfaget Maritime Organisational Safety Management, et fag som går inn i den felles doktorgraden i nautiske operasjoner.

Bokprosjektet har også bidratt til et viktig kompetanseløft hos de involverte, da alle kapittel var fagfellevurdert og ga samme uttelling som publiseringen i en anerkjent journal på nivå to.

– Vi har jobbet med å utvikle og bygge fagmiljøet vårt sakte men sikkert. Da jeg var ferdig med min egen doktorgrad i 2011 var jeg den eneste forskeren i nautikkmiljøet ved HVL. Nå har vi tre professorer, fire med førstekompetanse og fem stipendiatstillinger, i tillegg til tolv ansatte i 20%-stilling fordelt på åtte professor II og fire førsteamanuensis II. Gjennom nye forskingsprosjekt vil vi fortsette å vokse, samt utvikle samarbeidet med de andre institusjonene, sier Oltedal.

– Denne utviklingen er vi stolte av, understreker instituttleder Trovåg. – Vi har også fått tilslag på flere forskningsprosjekt siden oppstart av MARKOM2020, og vi publiserer og formidler kunnskap på mange ulike område som er relatert til maritime operasjoner og sikkerhet.

MARKOM2020 har ført til et tett samarbeid innenfor maritim utdanning, kunnskapsutvikling og forskning på nasjonalt nivå og har bidratt til å heve den maritime kompetansen i snart ti år.

Av: Claudia Mocci, kommunikasjonsrådgiver Høgskolen på Vestlandet

Helle Asgjerd Oltedal, professor i maritim sikkerhet og Margareta Holtensdotter Lützhöft, professor i nautiske operasjoner var redaktørene for boken «Managing Maritime Safety». Begge er ansatt ved Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet i Haugesund. Foto: Terje Rudi, HVL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *