Næringsutvikling for brønnbåter

Næringsutvikling for brønnbåter

Brønnbåtene i Norge er et område i vekst og endring. På grunn av de avanserte systemene om bord har båtene har høye krav til kompetanse, hygiene og effektivitet. Det er lite bemanning på en brønnbåt, og derfor har det vært en utfordring med opplæring for lærlinger og nytt mannskap.

 Det maritime miljøet på NTNU i Ålesund har jobbet med fokus på sikkerhet innen brønnbåtoperasjoner siden 2018, forteller universitetslektor og prosjektleder i Ålesund, Øivind Andersen.

En brønnbåt er et fraktefartøy med rom – eller «brønner» om bord. Her sirkulerer friskt sjøvann, slik at fisken kan føres levende fra oppdrettsanlegg til fiskeforedlingsbedrifter. En av utfordringene som nytt mannskap i en brønnbåt er høye krav til hygiene og sikkerhet, og mange spesielle hensyn.

Avdekket stort opplæringsbehov

I første del av MARKOM-prosjektet avdekket NTNU i Ålesund kompetanse- og opplæringsbehov innen brønnbåtnæringen. Dette behovet ble synlig gjennom intervjuer med bedrifter og studenter, i tillegg til en spørreundersøkelse i næringen.

I 2019 ble dette arbeidet videreført, og her var fokuset utvikling av kurs for videregående skole for fremtidige lærlinger.
– Funn i 2018 viste at det var et stort behov for god opplæring til nytilsatte lærlinger innen fiskehelse, bruk av kjemikalier og personlig sikkerhet, forteller universitetslektoren.

Tett samarbeid om videregående opplæring

I perioden prosjektet har pågått har det vært tett samarbeid mellom Fagskolen i Ålesund, videregående skoler og to fagmiljø ved NTNU; nautikk og marin biologi.Etter planen var vi klare for å gjennomføre et pilotkurs blant fremtidige lærlinger på Ålesund videregående skole i april 2020, sier Andersen.

– På grunn av COVID – 19 og nedstenging bestemte vi oss for å utsette dette, men systematisk opplæring og kurs før man går om bord i brønnbåten er viktig å få på plass.

Støtte fra næringen

–  Prosjektene NTNU og videregående skoler jobber med har støtte fra brønnbåtrederiene, og spesielt brønnbåtselskapet Sølvtrans i Ålesund.Nå må vi gjøre all opplæring «in – house» på fiskehåndtering, sier CEO i Sølvtrans, Robin Halsebakk.

–  Vi har hatt et godt samarbeid med NTNU, hvor målet at vi kommer oss dit at mannskapet er bedre forberedt når de kommer om bord.

Sølvtrans ønsker at mannskap trenes i håndtering av fisk og ting som er spesielt for brønnbåtene.

Videre kurs for sikker operasjon ved oppdrettsanlegg

Nå er det 2020, og neste fase i prosjektet er sikker operasjon for brønnbåten i nærheten av kanten av merden til oppdrettsanlegg.

–  Målet er at slike operasjoner skal gjennomføres uten uønskede utslipp, risiko, rømming av fisk og helse til mennesker og liv i havet, forklarer Øivind Andersen.

NTNU ser nå på muligheter og behov for å lage kurs for sikre operasjoner med brønnbåt. I tillegg til brønnbåtene er det mange andre fartøy som operer i nærheten av kanten av fiskemerden, så slike kurs kan ha potensiale til å nå et stort marked.