– Fantastisk hva vi har fått til sammen

– Fantastisk hva vi har fått til sammen

– Under nedstengingen av Norge var vi ett team som jobbet sammen for å få gjennomført eksamen. Hva skulle vi alle gjort om vi sto alene?

Trine Otterlei ved Fagskolen i Ålesund tenker tilbake til mars 2020 og koronautbruddet, og stiller det retoriske spørsmålet. Regjeringen stengte både barnehager, skoler og høyere utdanning. Landes maritime fagskoler klarte likevel å jobbe sammen som ett team, med og for studentene, for å få gjennomført eksamen.

– Hva skulle vi gjort om vi sto alene alle sammen? Uten MARKOM2020 hadde vi vært i den situasjonen vi var, at de ulike fagskolene jobbet for seg selv uten ressurser til å komme videre. MARKOM2020 har gjort skolene i stand til å møte dagens utfordringer som ett lag, sier Otterlei.

Helfigur av Trine Otterlei stående utenfor Forskningsparken ved campus VEstfold og ser i kamera.

HEVET KVALITET: Trine Otterlei ved Fagskolen i Ålesund er utdannet kaptein med D1 sertifikat. Hun takker MARKOM2020 for dagens kvalitet på norsk maritim profesjonsutdanning. (Foto: An-Magritt Larsen)

Maritim Kompetanse mot 2020 (MARKOM2020) har vært viktigste nasjonale prosjekt for å heve kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning. Fire høyere utdanningsinstitusjoner har sammen med landets maritime fagskoler slått kreftene sammen og gjennom MARKOM2020 sørget for et strukturert samarbeid som jobber for felles mål. Det har resultert i et robust og næringstilpasset maritim utdanningsløp fra fagskole via bachelor- og masterutdanninger til ph.d.-utdanning.

Vil fortsette etter MARKOM2020

Otterlei er selv utdannet kaptein med D1 sertifikat, ubegrenset størrelse og fartsområde. Hun startet sin maritime karriere som fisker på en tråler før hun tok styrmannsskolen ved Ålesund Maritime skole i 1990.

– Hva som skjer med den maritime utdanningen fremover er spennende. Får vi midler til å fortsette det gode arbeidet vi har fått til gjennom MARKOM2020, kan dette bli veldig bra, mener Otterlei.

Hun har vært overstyrmann og hovedtillitsvalgt for sjøoffiserene, og seilte som kaptein i Fjord1 MRF frem til hun ble lærer ved Fagskolen i Ålesund i 2012. I 2018 overtok hun som maritim avdelingsleder.

– Vi ønsker å utdanne fremtidens sjøfolk, da er det helt nødvendig å tilpasse utdanningen i tråd med digitaliseringen og teknologiutviklingen i maritim sektor, sier Otterlei.

Ikke mer konkurrenter

Otterlei takker MARKOM2020 for at fagskolen hennes er i stand til å møte dagens utfordringer sammen med de andre maritime fagskolene.

– Vi er i dag samarbeidspartnere som kan spørre hverandre om råd, og ikke lenger konkurrenter. Vi står sammen i utfordrende situasjoner og løser utfordringene sammen. Det er fantastisk hva vi har fått til med samarbeid som nye emneplaner og eksamensordning, sier Otterlei.

Av: An-Magritt Larsen, Universitetet i Sørøst-Norge 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *