Fra Palestina til Norge for maritim karriere

Fra Palestina til Norge for maritim karriere

Palestinske Rami Zghyer tar en maritim doktorgrad i Norge finansiert av MARKOM2020. Forskningen hans skal bidra til mer sikre og effektive nautiske operasjoner.

32-åringen fra Jerusalem kom til Norge for å følge drømmen om en maritim karriere. Nå er han doktorgradsstudent i nautiske operasjoner ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund.

Doktorgraden eller ph.d-graden tilbys av Universitetet i Sørøst-Norge, UiT Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet og NTNU som resultat av samarbeidet i Maritim Kompetanse mot 2020 (MARKOM2020). Det statlige prosjektet utvikler fremtidsrettet maritim utdanning for nye næringer i havrommet.

Portrett av Rami Zghyer

TAR DOKTORGRAD: Rami Zghyer forsker på menneskets rolle i utviklingen av avansert havromsteknologi. (Foto: Privat)

– En maritim utdanning åpner mange spennende jobbmuligheter. Næringen står overfor store utfordringer i tiden fremover. Jeg valgte en maritim karriere også fordi den er relevant for min bakgrunn og interesser, forteller Rami Zghyer.

Menneske, maskin og teknologi

Doktorgradsstudenten er fra før utdannet ingeniør fra hjemlandet med en bachelorgrad i maskinteknikk. Her spesialiserte han seg i mekatronikk, et fagområde som kombinerer mekanikk, elektronikk og informasjonsteknologi i utvikling og produksjon av nyttige nye produkter.

Fra Technion Institute i Haifa har Zghyer også en mastergrad i energiteknikk med spesialisering innen olje- og gassfelt. Da han kom til Norge, fullførte han en mastergrad i offshoreteknologi ved Universitetet i Stavanger før han ble tatt opp som stipendiat ved NTNU i Ålesund.

– Doktorgradsutdanningen har vært en fantastisk reise som jeg har fått mulighet til gjennom MARKOM2020. Det fine med reisen min er at jeg har fått dypdykket i felt jeg er interessert i. Der jeg fant hull i forskningslitteraturen, endte med å bli hovedfeltet mitt, forteller Zghyer, som ser frem til å disputere høsten 2021. 

I doktorgraden ser Zghyer nærmere på menneskets rolle i utviklingen av avansert havromsteknologi. Forskningen skal bringe ny kunnskap om hvordan mennesker og maskiner må samarbeide for å skape de beste resultatene for økt sikkerhet og effektivitet i nautiske operasjoner.

– Jeg undersøker grensesnittet mellom teknologi og den menneskelige faktoren. Teknologi her kan for eksempel være et autonomt system som styrer båten uten menneskelig innspill eller beslutningsstøttesystemer som gir mer informasjon til operatørene som skal hjelpe andre operatører til å utføre en bedre jobb, forklarer Zghyer.

Stø kurs videre

Opprettelsen av MARKOM2020 og felles ph.d-program i nautiske operasjoner er et ledd i myndighetenes satsning på maritim kompetanse. Målet er å styrke Norges posisjon som sjøfartsnasjon og bidra til verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet.

– Jeg synes emnene i ph.d-fellesgraden er svært bra, og håper at flere emner om tverrfaglig forskning kan utvikles i programmet. Den største utfordringen som doktogradsstudent går på konsentrasjon. Vi skal klare å balansere mellom egen forskning, lesing og skriving for å bidra til feltet og samtidig være relevant, aktiv i konferanser, seminarer, webinarer og samarbeide med andre. Jeg synes eksponeringen har vært spennende, sier Zghyer.

Den kommende doktoren i nautiske operasjoner mener satsing på maritim utdanning og forskning blir like viktig fremover i takt med digitaliseringen i havnæringene.

– Verdenshavene skal forvaltes forsvarlig for å ha en nøkkelrolle for fremtiden til mat, energi og transport. Samtidig øker nautiske operasjoner i både antall og kompleksitet. De går dypere og lengre vekk fra land, har høy risiko og svært strenge sikkerhets- og miljøkrav som forutsetter oppdatert kompetanse hos operatørene. Det gjør det nødvendig å ha utdanningsløp i verdensklasse for den maritime industrien, sier Rami Zghyer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *