Author: Ingvild Sildnes

Oljeplattform ute i havgapet

– Fantastisk hva vi har fått til sammen

Maritim Kompetanse mot 2020 (MARKOM2020) har vært det viktigste nasjonale prosjektet for å heve kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning. Foto: Jan-Rune Smenes Reite

Skipssimulator ved Institutt for teknologi og sikkerhet, UiT. Foto: David Jensen / UiT

Maskinlæring kan gi færre kollisjoner til havs

Hvordan kan historiske data bidra til tryggere maritime operasjoner i framtida, slik at menneskelige feil får mindre betydning og kollisjoner kan unngås? Brian Murray ved UiT Norges arktiske universitet jobber med nettopp dette. Han er en av stipendiatene i MARKOM, og arbeidstittelen på doktorgraden hans er “Machine Learning for Enchanced Maritime Situation Awareness: Predicting Ship…
Read more

Fra maritim fagskole til bachelor

En ny maritim bachelorgrad gjør veien til høyere utdanning enklere for kandidater med maritim fagskole. Det nye programmet, bachelor i maritime management (BAMM), er designet for søkere med toårig maritim fagskole og har kommet på plass takket være MARKOM2020. – Denne bacheloren fyller et tomrom for oss med maritim yrkesfaglig bakgrunn, sier Raymond Wåge, en…
Read more

Helle Asgjerd Oltedal, professor i maritim sikkerhet og Margareta Holtensdotter Lützhöft, professor i nautiske operasjoner var redaktørene for boken «Managing Maritime Safety». Begge er ansatt ved Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet i Haugesund. Foto: Terje Rudi, HVL

Styrket satsingsområde sjøsikkerhet gjennom MARKOM2020

– Forskningen som har blitt gjort mulig gjennom MARKOM2020 har styrket kunnskapsgrunnlaget for maritim næring nasjonalt og internasjonalt, og har bidratt til å gjøre maritim næring og maritime operasjoner tryggere og mer effektive, sier Johanne Marie Trovåg, instituttleder ved Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). – I tillegg har MARKOM2020 gitt oss…
Read more

Doktorgrad på menneskelige faktorer til sjøs

Jørgen Ernstsen (29) er den første doktorgradskandidaten ved USN som skal disputerer på programmet i nautiske operasjoner. Jørgen hadde tatt en mastergrad i psykologi før han startet på doktorgraden i nautiske operasjoner. Etter fire intense år som stipendiat ved USN forsvarer han nå graden philosophia doctor (ph.d.) – digitalt – mandag 20. april. I doktorgradsarbeidet…
Read more