Author: markom2020_pladmin

En maritim nasjon – også i fremtiden

Norsk maritim utdanning er løftet til et internasjonalt toppnivå, men nye uløste oppgaver venter. Norge skal være best på hav – også i fremtiden! Norge har en lang og stolt skipsfartshistorie. I dag er den maritime næringen blant landets mest innovative med stor betydning for sysselsettingen og vekst i økonomien. Havet skal fortsatt være Norges…
Read more

Næringsutvikling for brønnbåter

Brønnbåtene i Norge er et område i vekst og endring. På grunn av de avanserte systemene om bord har båtene har høye krav til kompetanse, hygiene og effektivitet. Det er lite bemanning på en brønnbåt, og derfor har det vært en utfordring med opplæring for lærlinger og nytt mannskap. – Det maritime miljøet på NTNU i…
Read more