Aktuelt

En maritim nasjon – også i fremtiden

Norsk maritim utdanning er løftet til et internasjonalt toppnivå, men nye uløste oppgaver venter. Norge skal være best på hav – også i fremtiden! Norge har en lang og stolt skipsfartshistorie. I dag er den maritime næringen blant landets mest innovative med stor betydning for sysselsettingen og vekst i økonomien. Havet skal fortsatt være Norges…
Read more

Næringsutvikling for brønnbåter

Brønnbåtene i Norge er et område i vekst og endring. På grunn av de avanserte systemene om bord har båtene har høye krav til kompetanse, hygiene og effektivitet. Det er lite bemanning på en brønnbåt, og derfor har det vært en utfordring med opplæring for lærlinger og nytt mannskap. – Det maritime miljøet på NTNU i…
Read more

Helle Asgjerd Oltedal, professor i maritim sikkerhet og Margareta Holtensdotter Lützhöft, professor i nautiske operasjoner var redaktørene for boken «Managing Maritime Safety». Begge er ansatt ved Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet i Haugesund. Foto: Terje Rudi, HVL

Styrket satsingsområde sjøsikkerhet gjennom

– Forskningen som har blitt gjort mulig gjennom MARKOM2020 har styrket kunnskapsgrunnlaget for maritim næring nasjonalt og internasjonalt, og har bidratt til å gjøre maritim næring og maritime operasjoner tryggere og mer effektive, sier Johanne Marie Trovåg, instituttleder ved Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). – I tillegg har MARKOM2020 gitt oss…
Read more

Doktorgrad på menneskelige faktorer til sjøs

Jørgen Ernstsen (29) er den første doktorgradskandidaten ved USN som skal disputerer på programmet i nautiske operasjoner. Jørgen hadde tatt en mastergrad i psykologi før han startet på doktorgraden i nautiske operasjoner. Etter fire intense år som stipendiat ved USN forsvarer han nå graden philosophia doctor (ph.d.) – digitalt – mandag 20. april. I doktorgradsarbeidet…
Read more