Category: Ukategorisert

Plattform sett gjennom vinduet fra fartøyet

– Vi kan ikke stoppe på oppløpslinja

(Foto: Jan-Rune Smenes Reite) – Nå er vi der vi skulle vært kvalitetsmessig med maritim utdanning, men vi kan ikke stoppe på oppløpslinja. Vi ser mange nye utfordringer foran oss. Det sier fagleder Roald Ovid Isaksen ved Nordland fagskole. Han har vært med fra begynnelsen i Maritim Kompetanse mot 2020 (MARKOM2020), det nasjonale samarbeidsprosjektet som…
Read more

Oljeplattform ute i havgapet

– Fantastisk hva vi har fått til sammen

Maritim Kompetanse mot 2020 (MARKOM2020) har vært det viktigste nasjonale prosjektet for å heve kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning. Foto: Jan-Rune Smenes Reite

Skipssimulator ved Institutt for teknologi og sikkerhet, UiT. Foto: David Jensen / UiT

Maskinlæring kan gi færre kollisjoner til havs

Hvordan kan historiske data bidra til tryggere maritime operasjoner i framtida, slik at menneskelige feil får mindre betydning og kollisjoner kan unngås? Brian Murray ved UiT Norges arktiske universitet jobber med nettopp dette. Han er en av stipendiatene i MARKOM, og arbeidstittelen på doktorgraden hans er “Machine Learning for Enchanced Maritime Situation Awareness: Predicting Ship…
Read more

En maritim nasjon – også i fremtiden

Norsk maritim utdanning er løftet til et internasjonalt toppnivå, men nye uløste oppgaver venter. Norge skal være best på hav – også i fremtiden! Norge har en lang og stolt skipsfartshistorie. I dag er den maritime næringen blant landets mest innovative med stor betydning for sysselsettingen og vekst i økonomien. Havet skal fortsatt være Norges…
Read more

Fra maritim fagskole til bachelor

En ny maritim bachelorgrad gjør veien til høyere utdanning enklere for kandidater med maritim fagskole. Det nye programmet, bachelor i maritime management (BAMM), er designet for søkere med toårig maritim fagskole og har kommet på plass takket være MARKOM2020. – Denne bacheloren fyller et tomrom for oss med maritim yrkesfaglig bakgrunn, sier Raymond Wåge, en…
Read more

Næringsutvikling for brønnbåter

Brønnbåtene i Norge er et område i vekst og endring. På grunn av de avanserte systemene om bord har båtene har høye krav til kompetanse, hygiene og effektivitet. Det er lite bemanning på en brønnbåt, og derfor har det vært en utfordring med opplæring for lærlinger og nytt mannskap. – Det maritime miljøet på NTNU i…
Read more

Helle Asgjerd Oltedal, professor i maritim sikkerhet og Margareta Holtensdotter Lützhöft, professor i nautiske operasjoner var redaktørene for boken «Managing Maritime Safety». Begge er ansatt ved Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet i Haugesund. Foto: Terje Rudi, HVL

Styrket satsingsområde sjøsikkerhet gjennom MARKOM2020

– Forskningen som har blitt gjort mulig gjennom MARKOM2020 har styrket kunnskapsgrunnlaget for maritim næring nasjonalt og internasjonalt, og har bidratt til å gjøre maritim næring og maritime operasjoner tryggere og mer effektive, sier Johanne Marie Trovåg, instituttleder ved Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). – I tillegg har MARKOM2020 gitt oss…
Read more

Doktorgrad på menneskelige faktorer til sjøs

Jørgen Ernstsen (29) er den første doktorgradskandidaten ved USN som skal disputerer på programmet i nautiske operasjoner. Jørgen hadde tatt en mastergrad i psykologi før han startet på doktorgraden i nautiske operasjoner. Etter fire intense år som stipendiat ved USN forsvarer han nå graden philosophia doctor (ph.d.) – digitalt – mandag 20. april. I doktorgradsarbeidet…
Read more