Category: Ukategorisert

Ser ut vinduet fra der kapteinen står og styrer skipet og ser fjell på begge sider med snø.

Underviser fremtidens kapteiner

Mari har alltid vært en skikkelig sjøjente. Lidenskapen til havet valgte hun å gjøre til et levebrød. I dag underviser hun fremtidens kapteiner. Det beste hun visste som liten, var å komme på sjøen. Mari Auby Starup fra Stokke i Vestfold er vokst opp med båtferie, hver eneste sommer bar det utpå. Bølgebruset, naturen, opplevelsene,…
Read more

Rød stor tankbåt Bow fra Odfell liggende ute på sjøen

Odfjell: Behov for økt digital kompetanse

Digitalt innhold i maritime utdanninger må styrkes for at næringen bedre kan utvikle, produsere og ta i bruk ny teknologi. Det mener operasjonsdirektør Harald Fotland i Odfjell SE. Som et av Norges største rederier har Odfjell-gruppen tatt store digitale skritt og er langt framme i utviklingen. Det gir et klart konkurransefortrinn internasjonalt. En betydelig omstilling…
Read more

Tre mannskap med ryggen til jobber ombord

Fra Palestina til Norge for maritim karriere

Palestinske Rami Zghyer tar en maritim doktorgrad i Norge finansiert av MARKOM2020. Forskningen hans skal bidra til mer sikre og effektive nautiske operasjoner. 32-åringen fra Jerusalem kom til Norge for å følge drømmen om en maritim karriere. Nå er han doktorgradsstudent i nautiske operasjoner ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund. Doktorgraden eller ph.d-graden tilbys…
Read more

Plattform sett gjennom vinduet fra fartøyet

– Vi kan ikke stoppe på oppløpslinja

– Nå er vi der vi skulle vært kvalitetsmessig med maritim utdanning, men vi kan ikke stoppe på oppløpslinja. Vi ser mange nye utfordringer foran oss. Det sier fagleder Roald Ovid Isaksen ved Nordland fagskole. Han har vært med fra begynnelsen i Maritim Kompetanse mot 2020 (MARKOM2020), det nasjonale samarbeidsprosjektet som i løpet av ti…
Read more

Oljeplattform ute i havgapet

– Fantastisk hva vi har fått til sammen

Maritim Kompetanse mot 2020 (MARKOM2020) har vært det viktigste nasjonale prosjektet for å heve kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning. Foto: Jan-Rune Smenes Reite

Skipssimulator ved Institutt for teknologi og sikkerhet, UiT. Foto: David Jensen / UiT

Maskinlæring kan gi færre kollisjoner til havs

Hvordan kan historiske data bidra til tryggere maritime operasjoner i framtida, slik at menneskelige feil får mindre betydning og kollisjoner kan unngås? Brian Murray ved UiT Norges arktiske universitet jobber med nettopp dette. Han er en av stipendiatene i MARKOM, og arbeidstittelen på doktorgraden hans er “Machine Learning for Enchanced Maritime Situation Awareness: Predicting Ship…
Read more

En maritim nasjon – også i fremtiden

Norsk maritim utdanning er løftet til et internasjonalt toppnivå, men nye uløste oppgaver venter. Norge skal være best på hav – også i fremtiden! Norge har en lang og stolt skipsfartshistorie. I dag er den maritime næringen blant landets mest innovative med stor betydning for sysselsettingen og vekst i økonomien. Havet skal fortsatt være Norges…
Read more

Fra maritim fagskole til bachelor

En ny maritim bachelorgrad gjør veien til høyere utdanning enklere for kandidater med maritim fagskole. Det nye programmet, bachelor i maritime management (BAMM), er designet for søkere med toårig maritim fagskole og har kommet på plass takket være MARKOM2020. – Denne bacheloren fyller et tomrom for oss med maritim yrkesfaglig bakgrunn, sier Raymond Wåge, en…
Read more

Næringsutvikling for brønnbåter

Brønnbåtene i Norge er et område i vekst og endring. På grunn av de avanserte systemene om bord har båtene har høye krav til kompetanse, hygiene og effektivitet. Det er lite bemanning på en brønnbåt, og derfor har det vært en utfordring med opplæring for lærlinger og nytt mannskap. – Det maritime miljøet på NTNU i…
Read more

Helle Asgjerd Oltedal, professor i maritim sikkerhet og Margareta Holtensdotter Lützhöft, professor i nautiske operasjoner var redaktørene for boken «Managing Maritime Safety». Begge er ansatt ved Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet i Haugesund. Foto: Terje Rudi, HVL

Styrket satsingsområde sjøsikkerhet gjennom MARKOM2020

– Forskningen som har blitt gjort mulig gjennom MARKOM2020 har styrket kunnskapsgrunnlaget for maritim næring nasjonalt og internasjonalt, og har bidratt til å gjøre maritim næring og maritime operasjoner tryggere og mer effektive, sier Johanne Marie Trovåg, instituttleder ved Institutt for maritime studier ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). – I tillegg har MARKOM2020 gitt oss…
Read more