Maritim bransjeprogram 2021

Kompetanse Norge har i 2021 utlyst midler til kompetanseutvikling av fleksible videreutdanningstilbud innen maritim bransje. MARKOM2020 har organisert og administrert en fellessøknad til programmet for de samarbeidende utdanningspartnerne.  De enkelte institusjoner/fagskoler vil selv legge informasjon om sine fleksible videreutdanningstilbud på Utdanning.no.

De samarbeidende institusjoner/fagskoler som har fått innvilget fleksible videreutdanningstilbud er: 

 • Fagskolen Sogn og Fjordane, Maritim avdeling, 
  • Skysystemer og sikkerhet, 5 st
 • HVL: 
  •  Innføring i hydrogenteknologi, 5 stp 
  • Moderne skipsdesign for grønn omstilling, 5 stp 
  • Hydrogenteknologi, 1.5 stp  
  • Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling, 2.5 stp
 • NTNU: 
  • Digitalisering av vedlikeholdstyring, 5 moduler a 2,5 stp 
  • Drift av maskinerisystem for lav- og nullutslippløsninger ombord i skip, 5 moduler a 2,5 stp.
 • UiT: 
  • Modul 1 Introduksjon til digitalisering og fremvoksende teknologier 2 stp 
  • Modul 2 Digitalisering i maritime virksomheter 2 stp 
  • Modul 3 Introduksjon til datahåndtering og dataanalyse i maritime applikasjoner, 2 stp
  • Modul 4 Maritim cybersikkerhet, 2 stp 
  • Modul 5 Smart shipping, 2 stp
 • USN: 
  • Hybrid fremdrift, 5 stp
 • Trøndelag høyere yrkesfagskole: (Marin) 
  • Havmiljøet, 5 stp.