Maritim bransjeprogram 2021

Kompetanse Norge utlyste midler til kompetanseutvikling av fleksible videreutdanningstilbud innen maritim bransje i 2021. MARKOM2020 leverte en fellessøknad til programmet for partnerne i prosjektet. 

Utdanningsprosjekter som fikk midler:

 • Fagskolen Sogn og Fjordane, Maritim avdeling, 
  • Skysystemer og sikkerhet, 5 stp.
 • HVL: 
  •  Utfordringer i maritim næring med hensyn til miljø og klima, 2,5 stp.
  • Tekniske utfordringer som maritim næring står overfor, 2,5 stp.
  • Innføring i hydrogenteknologi, 5 stp.
  • Kurs i hydrogenteknologi 1, 5 stp.  
  • Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling, 2.5 stp.
  • Innføring i endringsledelse i maritime organisasjoner, 2.5 stp.
  • Endringskapasitet – ledelse i maritime organisasjoner, 2.5 stp.
   Se HVLs hjemmesider om tilbudet.
 • NTNU: 
 • Digitalisering av vedlikeholdsledelse:
  • Vedlikeholdsstyring og bruk av databaserte metoder, 2,5 stp. 
  • Tilstandsbasert og prediktivt vedlikehold, 2,5 stp. 
  • Digitale nettverk, 2,5 stp. 
  • Dataanalyse og AI, 2,5 stp. 
  • Fjernovervåkning og support, 2,5 stp. 
 • Drift av lav- og nullutslippsfartøy:
  • Drift- og miljøoptimalisering, 2,5 stp
  • Renseteknologi og regelverk, 2,5 stp
  • Batteridrift, 2,5 stp
  • LNG drift, 2,5 stp
  • Hydrogen- og ammoniakkdrift, 2,5 stp
 • UiT: 
  • Modul 1 Introduksjon til digitalisering og fremvoksende teknologier, 2 stp. 
  • Modul 2 Digitalisering i maritime virksomheter 2 stp.
  • Modul 3 Introduksjon til datahåndtering og dataanalyse i maritime applikasjoner, 2 stp.
  • Modul 4 Maritim cybersikkerhet, 2 stp. 
  • Modul 5 Smart shipping, 2 stp.
 • Trøndelag høyere yrkesfagskole: (Marin) 
  • Havmiljøet, 5 stp.