Resultater

MARKOM2020  har  resultert i høyere kvalitet på utdanningene, mer forskning og innovasjon i havnæringene og høyere kompetanse hos ansatte ved samarbeidsinstitusjonene. 

En næringstilpasset maritim profesjonsutdanning er etablert fra fagskole via bachelor- og masterutdanninger til  felles doktorgradsprogram.

Dette har MARKOM2020 oppnådd: