Resultater

MARKOM2020  har  resultert i mer forskning og innovasjon i havnæringene, høyere kompetanse hos ansatte ved samarbeidsinstitusjonene og høyere kvalitet på utdanningene. I løpet av få år er en helhetlig maritim profesjonsutdanning etablert fra fagskole via bachelor- og masterutdanninger til doktorgradsprogram i nautiske operasjoner.   

Dette har MARKOM2020 oppnådd: 

  • En  ph.d.-grad i nautiske operasjoner er etablert hos de fire vertskapsinstitusjoner og to kandidater har nå disputert
  • Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) til maritim utdanning for fremtiden ble tildelt Coast ved Universitetet i Sørøst-Norge i desember 2019. Dette er et miljø under MARKOM2020. Utdanningsmiljøer med status som SFU henger svært høyt og kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen.  
  • En bachelorgradutdanning i maritim utdanning er etablert, spesialtilpasset søkere med toårig fagskole.  
  • Fire mastergradutdanninger i maritim utdanning er etablert. En mastergrad med integrert praksis er under planlegging.  
  • En mer effektiv koordinering mellom fagskolene og bedre samarbeid. 
  • Maritime studier har langt flere søkere enn tidligere.to