Resultater

MARKOM2020  har  resultert i høyere kvalitet på utdanningene, mer forskning og innovasjon i havnæringene og høyere kompetanse hos ansatte ved samarbeidsinstitusjonene. 

En næringstilpasset maritim profesjonsutdanning er etablert fra fagskole via bachelor- og masterutdanninger til  felles doktorgradsprogram.

Dette har MARKOM2020 oppnådd: 

Les mer om resultatene i sluttdokumentet til MARKOM2020.

Arbeidet med å videreutvikle norsk, maritim profesjonsutdanning inn i fremtiden fortsetter i MARKOMII.