Sagt om MARKOM

“MARKOM2020 har vært helt avgjørende for det faglige løftet innen maritim profesjonsutdanning. Samarbeidet mellom de fire utdanningsinstitusjonene og fagskolene om maritim utdanning har gitt mer forskning, høyere kompetanse hos de ansatte på utdanningene, samt høyere kvalitet på bachelorutdanningene i nautikk, maskinteknisk drift og skipsfart og logistikk”

Rektor Universitetet i Sørøst-Norge
Petter Aasen

“MARKOM2020 har ført til et tett samarbeid innenfor maritim utdanning, kunnskapsutvikling og forskning på nasjonalt nivå. Samarbeidet har bidratt til en styrket maritim profesjonsutdanning i Norge – fra fagskole via bachelor- og masterutdanninger til doktorgradsprogram i nautiske operasjoner”

Rektor ved Høgskolen på Vestlandet
Berit Rokne

“MARKOM2020 har bidratt sterk til kvalitets- og kompetanseutvikling i fagskolen gjennom utvikling av undervisningsmateriellet, vurderingsprosess rundt eksamen, fellessamlinger og et felles dokument-styringssystem. Det er av uvurderlig viktighet at et prosjekt som MARKOM2020 videreføres for å sikre at vi kan utdanne de beste sjøoffiserene – også for å kunne imøtekomme intensjonene i det grønne skiftet, og ivareta sikkerheten til sjøs”

Rektor for Fagskolen i Troms
Harry Arne Haugen

“Som doktorgradsstudent på nautiske operasjoner har
jeg fått vært med i front av maritime prosjekter i Norge
og siden Norge er ledende i verden innen maritim næring, så føler man at man er med på noe stort”

Jørgen Ernstsen, ansatt i Safetec Nordic og inntil nylig doktorgradskandidat på nautiske operasjoner