Sagt om MARKOM

– MARKOM2020 har vært avgjørende for det faglige løftet innen maritim profesjonsutdanning. Samarbeidet  har gitt mer forskning, høyere kompetanse hos ansatte på utdanningene og høyere kvalitet på bachelorutdanningene i nautikk, maskinteknisk drift og skipsfart og logistikk.

Rektor Petter Aasen, Universitetet i Sørøst-Norge

– MARKOM2020 har ført til et tett samarbeid innenfor maritim utdanning, kunnskapsutvikling og forskning på nasjonalt nivå. Samarbeidet har bidratt til en styrket maritim profesjonsutdanning i Norge fra fagskole via bachelor- og masterutdanninger til doktorgradsprogram i nautiske operasjoner.

Rektor Berit Rokne, Høgskolen på Vestlandet

– MARKOM2020 har bidratt sterk til kvalitets- og kompetanseutvikling i fagskolen gjennom utvikling av undervisningsmateriell, vurderingsprosess rundt eksamen, fellessamlinger og et felles dokumentstyringssystem. Det er viktig at et prosjekt som MARKOM2020 videreføres for å sikre at vi utdanner de beste sjøoffiserene – også for å imøtekomme intensjonene i det grønne skiftet og ivareta sikkerheten til sjøs.

Rektor Harry Arne Haugen, Fagskolen i Troms

– MARKOM2020 har vært et enestående samarbeid mellom universiteter og høyskoler med maritime utdanninger på bachelor- og masternivå, samtidig som vi har styrket samarbeidet med landets maritime fagskoler. Sjømannskap er tiltagende komplisert og det har vært viktig å utvikle utdanningstilbud som gjør at sjømenn får relevant kompetanse på et høyt nok nivå. Etter at de fire samarbeidsinstitusjonene også fikk godkjent en felles ph.d.-grad, er nautikk inne på alle nivåer i høyere utdanning. Dette handler om sikkerhet i en bransje som i økende grad automatiseres og digitaliseres, samtidig som dagens flåte fortsatt vil være i drift i mange år, internasjonalt regulert og med operasjoner under krevende forhold på alle verdenshav inkludert Arktis.

Rektor Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet