Om prosjektet

MARKOM2020 ble etablert av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet i 2011. Målsettingen er å løfte utdanningen fra fagskole til et høyere og mer spesialisert nivå.

Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet slo sammen sine maritime fagmiljøer for å utvikle en utdanning som vil gi sjøfolk etterspurt spisskompetanse. De maritime fagskolene kom med i samarbeidet i 2012. MARKOM2020 har i prosjektperioden oppnådd mange gode og viktige resultater.

MARKOM2020 er en del av regjeringens havstrategi  Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid. 

I 2020 kommer en ny maritim stortingsmelding som skal bidra til at Norge fortsetter å være en ledende maritim nasjon. Her har MARKOM2020 og de fire utdanningsinstitusjonene gitt innspill.

Vi trenger med andre ord en ny satsing etter MARKOM2020 der både de fire høyere utdanningsinstitusjonene som tilbyr høyere maritim utdanning, og fagskolene – gjennom tett samarbeid med næringen – videreutvikler en helhetlig nasjonal verdensledende maritim profesjonsutdanning.