Om prosjektet

MARKOM2020 ble etablert av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet i 2011. Målet var å heve og utvikle kvaliteten i norsk maritim profesjonsutdanning til verdenstoppen.

Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU, UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet slo sammen sine maritime fagmiljøer for å utvikle en utdanning som vil gi sjøfolk etterspurt spisskompetanse. Alle landets maritime fagskoler kom med i samarbeidet i 2012.

MARKOM2020 har i prosjektperioden oppnådd mange gode og viktige resultater. Prosjektet har fått på plass et helhetlig og fremtidsrettet maritimt utdanningsløp fra fagskole via bachelor- og masterutdanninger til doktorgradsprogrammet i nautiske operasjoner.

Havet gir store inntekter til norsk økonomi, og videre verdiskaping og sysselsetting i havnæringene står derfor høyt i regjeringens politikk.

MARKOM2020 er en del av havstrategien Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid. I 2020 kommer en ny maritim stortingsmelding hvor MARKOM2020 har gitt innspill. Nye uløste oppgaver står for tur i en næring i stor omstilling med digitalisering og grønn skipsfart. 

Å sikre bærekraftig bruk av verdenshavene krever ikke bare vilje og evne til å gjøre ting på en annen måte. Det krever også riktig kompetanse og forskning gjennom høyere utdanning. 

Slik kan Norge styrke posisjonen som en stormakt til havs – og sikre fremtidig velstand og vekst.