Videre satsning

Norge er en av verdens største sjøfartsnasjoner som byr på store muligheter for bærekraftige arbeidsplasser og vekst i økonomien. Maritim næring skaper verdier for om lag 175 milliarder kroner i året og gir arbeid til rundt 112 000 mennesker.

Samtidig er arbeidslivet i rask endring med digitalisering, robotisering og automatisering. Det stiller økende krav til kompetanse hos ledere og personell for hver dag som går. Ny kunnskap gjennom høyere utdanning og forskning er helt nødvendig for å forstå og utnytte ny teknologi og tilpasse maritim næring den nye virkeligheten, hvor bærekraft er et nøkkelord for utvikling.

Maritim næring skal fortsatt skal være en viktig drivkraft i norsk økonomi. Regjeringen ønsker derfor flere skip som seiler under norsk flagg, grønnere skipsfart og mer forskning, innovasjon og samarbeid hos bedriftene som lever av havet. Da må det også utdannes gode fagfolk og forskere.

Hvis Norge skal være  verdensledende innen maritim profesjon er det behov for å øke kompetansen innenfor flere områder i årene fremover. 

Dette er åtte viktige nasjonale satsingsområder frem mot 2030: 

  • Autonomi Autonomi
  • Digitalisering
  • Grønn skipsfart
  • Profesjonsrettet forskning
  • Livslang og fleksibel læring (etter- og videreutdanning)
  • Nye havnæringer
  • Automatisering
  • Kompetanseheving av lærerkrefter